Contact

R.K. Basisschool
Willibrordus


directeur: J. Launspach
G.S. v Ruwiellaan 1
3621 XD Breukelen

tel. 0346-261832
mail ons
Even kennismaken
De Willibrordus is een moderne, sfeervolle katholieke basisschool in Breukelen met ongeveer 350 leerlingen, verdeeld over 15 groepen. We streven naar een groepsgrootte van 25 kinderen.
Onze kleuterafdeling heeft een eigen schoolplein en speel/gymzaal, waardoor de jongsten
beschermd op ontdekking kunnen uitgaan.
We zijn een basisschool, waar kinderen en hun ouders/verzorgers zich thuis voelen.
We bieden onze leerlingen geborgenheid en genieten daarnaast de voordelen van een grotere school.
Het is belangrijk dat kinderen zich gewaardeerd en veilig voelen op school, want dan ontwikkelt
een kind zich het beste. We komen zo veel mogelijk tegemoet aan de eigenheid van kinderen waarbij de leerstof afgestemd is op de behoefte van uw kind.
We vinden het daarbij belangrijk dat kinderen leren respectvol om te gaan met elkaar.
Onze katholieke grondslag vormt daarbij het uitgangspunt.
Samen leren(d), met het kind centraal
Dat is ons moto. 
De basisschoolperiode, is een periode waarin kinderen leren samen te leren én te werken,
verdraagzaam te zijn en kennis opdoen over andere opvattingen en culturen. Dit bereiken
we onder andere aan via kringgesprekken, excursies, (culturele) projecten en gezamenlijke
vieringen op school.
Zelfstandigheid stimuleren
Daarnaast vinden we het belangrijk, het beste uit kinderen naar boven te halen.
Kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig uitdagingen aan te gaan en (samen) vraagstukken op te lossen. Daarbij kunnen de resultaten echter voor ieder kind verschillend zijn.
We hebben dan ook voortdurend aandacht voor de ontwikkeling van kinderen binnen hun eigen mogelijkheden en stimuleren het dat elke leerling zich op zijn of haar niveau ontwikkelt.
Structuur en sfeer bieden
We zorgen op de Willibrordus voor een duidelijke structuur, maar in een ongedwongen sfeer.
We leren de kinderen dat je samen afspraken moet maken over hoe je met elkaar omgaat, waarbij de eigen verantwoordelijkheid erg belangrijk blijft.
De ontwikkeling volgen
Met het CITO-leerlingvolgsysteem en het observatieinstrument ZIEN brengen we de ontwikkeling van de kinderen in kaart en passen en kunnen hierdoor adequaat reageren.
De onafhankelijke CITO-toetsen gebruiken we om vanaf groep
2 om vaardigheden en kennis te meten en dit naast het landelijk gemiddelde te leggen.
Zo kunnen we het onderwijsprogramma beter afstemmen op de individuele leerling, maar ook eventuele hiaten in ons onderwijs opsporen.
Extra begeleiding
We beschikken over twee interne begeleiders en één remedial teacher die kinderen begeleiden
die meer aandacht nodig hebben. Leerlingen die zich sneller ontwikkelen bieden we lesstof op
maat.
De wereld in
School is er niet alleen om kennis op te doen. Minstens zo belangrijk is dat kinderen hun
creatieve en sociale vaardigheden ontwikkelen en op hun eigen mening leren vertrouwen.
Daarom investeren we de komende jaren ook in talentgroepen, waar alle leerlingen deel aan kunnen nemen. Daarnaast stimuleren we de sociaal emotionele ontwikkeling door het organiseren van kunst- en cultuurprojecten waarin drama en expressie een belangrijke rol spelen.
Bij deze projecten kunnen we uitstekend gebruik maken van onze hal. Deze hal vormt het decor
voor allerlei expressie activiteiten, compleet met podium, geluid en licht!

Sfeer proeven?
Spreekt u het bovenstaande aan en wilt u nader kennismaken met onze school? 
U bent natuurlijk van harte uitgenodigd om een afspraak te maken via de mail, directie@willibrordusbreukelen.nl  voor een persoonlijke rondleiding of gewoon even binnenlopen voor een afspraak.
Als u uw keuze al gemaakt hebt, kunt u het aanmeldingsformulier uiteraard ook invullen en opsturen of afgeven!