Contact

R.K. Basisschool
Willibrordus


directeur: J. Launspach
G.S. v Ruwiellaan 1
3621 XD Breukelen

tel. 0346-261832
mail ons

Schoolondersteuningsprofiel

 

In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de voorzieningen die de school heeft als het gaat om het bieden van Passend onderwijs. Het voorliggende document is opgesteld vanuit eigen gegevens en aangevuld met gegevens van het samenwerkingsverband.

Uit dit profiel kan worden opgemaakt of de school voldoet aan de basisondersteuning die het samenwerkingsverband Passenderwijs heeft vastgesteld.

Klik op onderstaande link om het ondersteuningsprofiel te lezen.

Schoolontwikkelingsprofiel vanaf 2017