Contact

R.K. Basisschool
Willibrordus


directeur: J. Launspach
G.S. v Ruwiellaan 1
3621 XD Breukelen

tel. 0346-261832
mail ons

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht ervoor te zorgen dat voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek beschikbaar is. Dat kan zijn op de school waar u uw kind heeft aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuning die uw kind nodig heeft. Als de school van aanmelding uw kind niet zelf kan plaatsen, wordt na overleg met u een passende plek op een andere school geboden.

Het kiezen van een school

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Informatie over de ondersteuning die een school biedt, kunt u vinden in het ondersteuningsprofiel welke is op te vragen bij de school. Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van uw kind kan voldoen. Als de school uw kind niet voldoede kan ondersteunen, zoekt ze in overleg met u een school die dit wel kan.

Uw kind aanmelden bij een school naar keuze

Hebt u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Dan meldt u uw kind minimaal 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt schriftelijk aan (op z’n vroegst vanaf de dag dat uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt). Meestal doet u dit door een inschrijfformulier in te vullen.

Als u bij meerdere scholen schriftelijk aanmeldt, dient u dit aan te geven. De school waar het eerst schriftelijk wordt aangemeld, is verantwoordelijk voor de zorgplicht.

Als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, dan dient u dat bij aanmelding aan de school door te geven. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd geplaatst kan worden.

School onderzoekt of uw kind extra ondersteuning nodig heeft

Zodra u uw kind heeft aangemeld, onderzoekt de school of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. De school gebruikt vooral uw informatie om de ondersteuning van uw kind vast te stellen. Ook kan de school u verzoeken gegevens te verstrekken van de school van herkomst en/of betrokken instanties.

Binnen 6 tot 10 weken na aanmelding een passend aanbod voor uw kind

De school doet u binnen 6 weken na uw aanmelding een passend aanbod. Ze laat u weten of ze uw kind kan plaatsen. Dit hangt af van de ondersteuningsbehoefte van uw kind en van de expertise en het ondersteuningsprofiel van de school, dat beschreven is in het ondersteuningsplan. Als de school uw kind niet voldoende kan ondersteunen, zoekt de school binnen diezelfde zes weken een betere plek.

Hierbij kan de school het samenwerkingsverband betrekken.

De school mag de termijn van zes weken één keer met maximaal vier weken verlengen. Indien na 10 weken geen passende school gevonden is die uw kind kan inschrijven, heeft uw kind recht op een tijdelijke inschrijving op de school waar uw kind schriftelijk is aangemeld.