Contact

R.K. Basisschool
Willibrordus


directeur: J. Launspach
G.S. v Ruwiellaan 1
3621 XD Breukelen

tel. 0346-261832
mail ons

Elke school heeft een klachtenregeling.
In de klachtenregeling staat vermeld, hoe er met klachten omgegaan dient te worden.
Lees meer .....klachtenprocedure en -regeling

Reglement klachtencommissie

Modelklachtenregeling