Contact

R.K. Basisschool
Willibrordus


directeur: J. Launspach
G.S. v Ruwiellaan 1
3621 XD Breukelen

tel. 0346-261832
mail ons

Gedragsprotocol

‘Een veilige en sociale school’

 

Doel van het veiligheidsplan: Het veiligheidsplan ‘leeft’ in de school en biedt alle betrokkenen sturing en ondersteuning bij het creëren en vergroten van de sociale veiligheid in de school.

 

Ieder schooljaar:

We maken de regels samen met de kinderen:

-In de eerste week na de zomervakantie worden er in alle klassen met de kinderen afspraken gemaakt. Deze afspraken worden op een lijst gezet en ondertekend door de kinderen en de leerkracht. Iedereen moet het ermee eens zijn. Deze lijst die ongeveer 8 afspraken telt, hangt aan het einde van de eerste week in iedere klas.

-De klassenregels worden positief geformuleerd, wat de leerling wel doet en wat er van hem verwacht wordt. Het woord ‘niet’ moet vermeden worden. 

-De werkwijze om te komen tot de 8 afspraken is de “placematmethode”. 

-Het naleven van de regels. Kinderen die zich niet houden aan de gemaakte afspraken moeten daarop worden aangesproken. We verwijzen hierbij naar de gemaakte afspraken. We maken hierbij gebruik van positieve formuleringen omdat die het gedrag in goede richting sturen. 

Gedurende het schooljaar signaleren wij via ZIEN de welbevinden en betrokkenheid van de leerlingen binnen de groep. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen zelf een leerlingenvragenlijst in. Deze vragenlijsten worden middels kindgesprekken met de leerlingen besproken, indien dit wenselijk is.

Wij maken als school zichtbaar welke methodieken en programma’s wij gebruiken, zoals bijvoorbeeld Trefwoord.

De school meet op een valide, betrouwbare en transparante wijze via integraal hoe leerlingen vanaf groep 3 de sociale veiligheid in de school ervaren.