Contact

R.K. Basisschool
Willibrordus


directeur: J. Launspach
G.S. v Ruwiellaan 1
3621 XD Breukelen

tel. 0346-261832
mail ons

Medicijngebruik

Incidenteel komt het voor dat ouders/verzorgers school de vraag stellen of een van de leerkrachten hun kind op school, op schoolreisje, op excursie op kamp of tijdens een andere activiteit medicatie willen toedienen. Door het toedienen van medicijnen begeven leraren zich op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Om deze reden zal de school in principe geen medische handelingen verrichten. Er wordt slechts noodzakelijke medische hulp verleend bij:

-eerste hulp bij ongevallen (EHBO);

-effectief levensreddende handelingen bij kinderen, zoals een heftige allergische reactie of een epileptisch insult;

-begeleiding van een kind naar huisarts of ziekenhuis voor spoedeisende hulp indien ouders (nog) niet aanwezig zijn;

-signaleren van verschijnselen en vervolgens contact opnemen;

-onder voorwaarden: toedienen van medicijnen, uitsluitend oraal.

 

Een leerkracht mag alleen medicijnen toedienen:

-indien zij/hij de mogelijkheid, de ervaring en de kennis hiervoor heeft;

-indien deze de verantwoordelijkheid hiervoor kan en wil dragen;

-indien er door ouders/verzorgers of een medische instelling een

-medicijninstructie gegeven is;

-indien zij/hij door de ouders gevrijwaard wordt voor eventuele ongewenste gevolgen, door ondertekening van de ‘Verklaring medicijnverstrekking’. Deze op school verkrijgbare verklaring beschrijft en regelt de medicijnverstrekking onder de verantwoordelijkheid van de ouders.


De leerkracht neemt de geneesmiddelen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking zitten, uitgeschreven zijn op naam van het kind en zij/hij op de hoogte is van eventuele bijwerkingen.