Contact

R.K. Basisschool
Willibrordus


directeur: J. Launspach
G.S. v Ruwiellaan 1
3621 XD Breukelen

tel. 0346-261832
mail ons

Samen leren en werken

De school streeft er naar de kinderen zich thuis te laten voelen op school. Alleen dan ontwikkelt een kind zich het beste. We zorgen op de Willibrordus voor een ongedwongen sfeer, maar er is wel aandacht voor gedragsregels, hoe laten we iedereen in zijn waarde, hoe gaan we op een respectvolle manier met elkaar om? Bij overtreding van deze basisregels wordt over het waarom van de regel gepraat. Het begrijpen van de regel staat voorop, niet de regel zelf.

Op onze school leren kinderen ook hun persoonlijkheid te ontwikkelen door zelfvertrouwen op te bouwen, zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen. We proberen dit te bereiken door kringgesprekken, gezamenlijke vieringen en gerichte projecten. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen op school zich optimaal kunnen ontwikkelen. De begeleiding van de leerlingen proberen we op maat te verzorgen, zodat de kinderen zich kunnen ontwikkelen naar de eigen mogelijkheden. Hierin neemt het spelend leren ook een belangrijke rol in. Zie hiervoor de activiteiten elders op onze website.

Wat betekent dit voor de leerkrachten?

Klik op het schermpje om het te vergroten.

Wat betekent dit voor de leerlingen?

Klik op het schermpje om het te vergroten.