Contact

R.K. Basisschool
Willibrordus


directeur: J. Launspach
G.S. v Ruwiellaan 1
3621 XD Breukelen

tel. 0346-261832
mail ons

Ouderraad

Aan onze school is een ouderraad verbonden. Een ouder van wie het kind op onze school ingeschreven is, kan als lid gekozen worden in deze ouderraad. Deze ouderraad bestaat uit tien leden. Tijdens de jaarvergadering van de ouderraad worden deze leden gekozen door de aanwezige ouders. De gekozen leden kunnen zich voor een volgende periode herkiesbaar stellen.

Tijdens de jaarvergadering doen de medezeggenschapsraad en de ouderraad verslag van het afgelopen schooljaar. De kascommissie heeft de kasboeken gecontroleerd en de penningmeester heeft een nieuwe begroting gemaakt. De avond wordt na de pauze meestal afgesloten met een gastspreker, die een onderwijskundig of opvoedkundig onderwerp behandelt. Voor deze avond ontvangt u een schriftelijke uitnodiging.

Je kunt de ouderraad bereiken op onderstaande mail:
or@willibrordusbreukelen.nl