Contact

R.K. Basisschool
Willibrordus


directeur: J. Launspach
G.S. v Ruwiellaan 1
3621 XD Breukelen

tel. 0346-261832
mail ons

Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Zorgplan

In een zogenaamd zorgplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hier om de schoolgids te raadplegen. 

Protocol leerlingen vervoer
Het komt voor dat u als ouder wordt gevraagd om te rijden voor uitstapjes naar bijv. de boer of het bos. Als school hebben we een protocol rondom het vervoer van leerlingen tijdens dit soort uitstapjes.

Protocol Social Media

De Stichting Kalisto, waar de Willibrordus deel van uitmaakt, wil bevorderen dat alle betrokken (ouders, verzorgers, leerlingen en medewerkers) op een vrije en verantwoorde manier omgaan met berichten en uitingen over haar scholen in de sociale media.  

Daarom is het "Protocol social media Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs!”  opgesteld.  

In dit protocol staan de afspraken met u als ouder en met onze medewerkers bij het gebruik van social media in relatie tot de school.  Wij vragen aan eenieder om zich bij het gebruik van social media aan deze afspraken te houden.