Contact

R.K. Basisschool
Willibrordus


directeur: J. Launspach
G.S. v Ruwiellaan 1
3621 XD Breukelen

tel. 0346-261832
mail ons

Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming.
Ons team wil hiermee kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent God voor mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar, enzovoort.

Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities (onder andere de joodse en christelijke traditie) in de loop der eeuwen ook een antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er met elkaar in de klas op te reflecteren. Ze dagen hen uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. Dat geeft hun houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst.

Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. 
In de eerste aflevering van 21 augustus tot en met vrijdag 10 november 2017 zijn dat de volgende thema’s:

 

= Huis (week 35 en 36)

Inhoud: Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en gemeenschap.

Bijbel: Een huis op een rots (Lucas 6); De hoeksteen (Lucas 20); In huis bij een farizeeër (Lucas 14).

 

= Vooruitkijken (week 37 t/m 39)

Inhoud: Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je voor?

Bijbel: Twaalf verkenners (Numeri 13); Koning Balak en Bileam (Numeri 22); Mozes ziet het Beloofde Land (Deuteronomium 34).

 

= Samen leven (week 40 en 41)

Inhoud: Leven in een land met verschillende culturen, mensen met een verschillende achtergrond.

Bijbel: Jozua stuurt spionnen uit (Jozua 2); De twaalf stammen steken de Jordaan over (Jozua 3); Jericho wordt ingenomen (Jozua 5); De dood van Jozua (Jozua 24).

 

= Helden (week 42 t/m 45)

Inhoud: Wie zijn onze helden? Over helden, waaghalzen en inspirerende voorbeeldfiguren.

Bijbel: Gideon (Rechters 2-8).

 

Superman en Supervrouw, ze spreken tot de verbeelding. Ze kunnen dingen die gewone mensen niet kunnen en ze durven wat niemand anders durft.

Helden zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd zijn. Ook in de Bijbel komen we ze tegen. Denk maar aan Jozua: met veel lef en moed neemt hij de leiding op zich om het joodse volk het Beloofde Land binnen te leiden. Een gebied vol gevaren en bedreigingen. En hoewel er soms stevig gevochten wordt in deze Bijbelverhalen is de boodschap duidelijk: de toekomst win je niet met spierballen maar met vertrouwen en geloof.

Jozua is een heel menselijke held: hij twijfelt en durft bang te zijn. Een held die gewoon en tegelijk heel bijzonder is. Die spanning herkennen kinderen ook bij zichzelf.

 

 Ik vecht met elke krokodil.

Ik lust die beesten rauw.

Maar als mijn knie

een beetje bloedt,

dan val ik bijna flauw.

 

Ik draag een masker en een cape.

Ik ben een kei in knokken.

Maar... wie de schoen past...

trekt hem uit.

Ik ben een held... op sokken.

 
De kinderen ontdekken dat ze niet de held hoeven te spelen, en dat niet iedere waaghals een ‘hero’ is. Ze leren aan de hand van voorbeeldfiguren uit de geschiedenis en in hun eigen leefwereld dat helden ons inspireren omdat ze lef tonen en geloven in zichzelf en anderen.