Contact

R.K. Basisschool
Willibrordus


directeur: J. Launspach
G.S. v Ruwiellaan 1
3621 XD Breukelen

tel. 0346-261832
mail ons

Op dit moment staat Trefwoord in het teken van 'kinderen van goede wil'. Overal om je heen kun je zien hoe positief kinderen zijn. Als het aan hen ligt ziet de wereld er anders uit. Het zijn kinderen van goede wil. Dit is ook het thema van de kerstviering waar we met elkaar naar toe werken.

Daarnaast ook aandacht voor verbondenheid in dit thema van trefwoord. Er zijn altijd anderen met wie we op een of andere manier verbonden zijn.
Zo lezen de kinderen die week in het Bijbelverhaal over Jozef en zijn broers bij wie de bloedband voor een goede relatie moet zorgen. Wanneer vader Jacob echter de voorkeur uitspreekt voor Jozef, wordt hij door zijn broers verkocht als slaaf. Broederschap is blijkbaar niet vanzelfsprekend. De kinderen gaan uitzoeken met wie zij verbonden zijn, waar de lijntjes uit bestaan en welke betekenis ze voor hen hebben. Het verhaal tussen Jozef en zijn broers staat dit gehele thema centraal.

Wanneer mensen met elkaar verbonden zijn op een bepaalde manier kunnen er ook ruzies ontstaan (over bv. het vieren van een Sinterklaasfeest, culturele verschillen tussen bevolkingsgroepen). Om tegenpolen bij elkaar te brengen heb je bruggenbouwers nodig. Wat zijn bruggenbouwers precies en hoe werkt dat dan?

Ook staat natuurlijk de adventsperiode centraal op de weg richting kerst. In alle groepen is de adventskrans vanaf maandag 28-12 aanwezig in de klas en werken we in gezamenlijkheid toe naar kerst en de bijbehorende viering op donderdag 22 december.